Lek.

Mer färgboxar.
Testa "resize" och "refresh".
FF only.
Klockan.
Tiden går...

niclasjon[at]gmail.com